Stoupat do výšin jako čáp

04.02.2014 16:07

(Tang, Wang Zhihuan)
Jasné slunce pomalu zapadá a pluje k hoře.
Mocná Žlutá řeka se vlévá do moře. 
Co musím pro ten nádherný pohled udělat?
Musím do nejvyšších pater vystoupat!

登鸛雀樓
白日依山盡,
黃河入海流。
欲窮千里目,
更上一層樓。